C&D spol. s r.o.®

Firma C&D spol. s r.o® byla založena v roce 1993 jako výhradně česká společnost s českými subdodavateli, vyvíjející a vyrábějící kvalitní, ekologické a cenově příznivé čistící a dezinfekční přípravky pro potravinářský průmysl (provozy vyrábějící alkoholické i nealkoholické nápoje a mlékárny ).

Postupně expandovala také do oblasti:
- energetiky (přípravky pro úpravu vody pro energetická zařízení)
- strojírenství ( mezioperační povrchová úprava )
- odstraňování organických a anorganických inkrustů z technologických zařízení
   ( odkamenování )
- gastronomie ( sanitace výčepních zařízení )
- ekologické dekontaminace vod a zemin znečištěných ropou a ropnými
   deriváty


Firma C&D spol. s r.o.® je schopna uspokojit požadavky na kvalitu a rozsah služeb, reagovat, vyvinout, vyrobit a dodat v bezkonkurenčně krátkém čase zákazníkem požadovaný výrobek v nejvyšší kvalitě.

Firma C&D spol. s r.o.® úzce spolupracuje s Vysokou školou chemicko- technologickou v Praze a dalšími vědeckými pracovišti.

Od roku 1997 buduje firma C&D spol. s r.o.® systém jakosti podle světového standardu norem řady ISO 9000.

Postupně získala ISO 9002, ISO 9001:1994 a v roce 2002 byla společnost recertifikována podle systému norem ISO 9001:2000. V roce 2004 byla zahájena příprava na certifikaci podle mezinárodních environmentálních norem a v červnu 2005 získala společnost certifikát ISO 14 001:2005.


Krédo společnosti: Vysoká kvalita, nízká cena

C&D spol. s r.o.®    U kříže 631/20   150 00 Praha 5    Tel.: +420 257 211 467    Fax.: +420 257 219 495    E-mail: vlckova@candd.cz