Strojírenství – mezioperační povrchová úprava

Ve strojírenství prochází materiál mnoha operacemi v olejovém prostředí. Hydrofobní vrstva materiálu zlepšuje podmínky opracování a konzervuje materiál, což je výhodné pro další uskladnění. Naopak olejový film je nežádoucí v některé mezioperaci nebo u finálního výrobku, kdy zabraňuje povrchové úpravě nebo konečnému využití ( potravinářský průmysl, pitná voda, zdravotnictví apod.).
Film nepolárních látek lze odstranit mytím:


- v myčkách s organickými rozpouštědly jako je např. xylen, benzen, perchlorethylen. Materiál se odmašťuje ve specielních pračkách, které bývají vybaveny zařízením pro regeneraci rozpouštědla. Nevýhodou tohoto systému je vysoká vstupní investice, zdravotní závadnost použitých rozpouštědel, obtížná a drahá likvidace odpadu.

- v myčkách pracujících v  alkalickém režimu. materiál určený k odmaštění se myje v alkalickém roztoku, který zpravidla obsahuje louh. Nevýhodou je nízká kapacita takovéto lázně, silně alkalické odpadní vody a 100% přechod nepolárních látek – olejů do odpadních vod a tím k jejich silnému znečištění.

- v myčkách s tenzidovou lázní. směs povrchově aktivních látek zajistí odstranění a emulgaci olejů do vodného prostředí. Pro toto použití byl vyvinut prostředek superneu®-R Výhodou tohoto systému jsou nízké provozní a investiční náklady, zdravotní nezávadnost a šetrnost k životnímu prostředí.

C&D spol. s r.o.®    U kříže 631/20   150 00 Praha 5    Tel.: +420 257 211 467    Fax.: +420 257 219 495    E-mail: vlckova@candd.cz